Miejscem spotkań GKS Same Premie jest:


MCK Klub Jedynka
ul. Chrobrego 9
66-400 Gorzów
tel.: 0-95 722 65 27


Kontakt z klubem:


Sergiusz Sokołow
tel.: 0-600 413 628
Zbigniew Wietecki
tel.: 0-666 833 440

E-mail: slawomir.piotrowski76@gmail.com

Spotkania odbywają się:


w piątki od godz. 17:00 do około 21:00
Miejkie Centrum Kultury w Gorzowie, Klub Jedynka
Miejsce spotkań:
MCK Klub Jedynka
Dawna Sala spotkań - GDK pierwsze piętro
Tutaj graliśmy kiedyś:
GDK - pierwsze piętro

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W.Spears & Sons Powered by Mostowicz