Miejscem spotkań GKS Same Premie jest:


Grodzki Dom Kultury
ul. Wał Okrężny 37
66-400 Gorzów
tel.: 0-95 722 44 27


Kontakt z klubem:


Sergiusz Sokołow
tel.: 0-600 413 628
Zbigniew Wietecki
tel.: 0-666 833 440

E-mail: kontakt@gks.mostowicz.de

Spotkania odbywają się:


w środy od godz. 17:00 do około 21:00
Grodzki Dom Kultury w Gorzowie
Miejsce spotkań:
Grodzki Dom Kultury
Sala spotkań - GDK pierwsze piętro
Tutaj gramy:
GDK - pierwsze piętro

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W.Spears & Sons Powered by Mostowicz